Росен Йорданов
Cover Image

Макар че аз все още нямам деца, напоследък все по-често се замислям за разпределението на ролите в семейството и по-конкретно – за влиянието на бащата върху детето. Да, основното негово задължение е да осигурява финансовата стабилност на семейството, но едва ли би могло ролята му да се изчрпва с това. Ето защо реших да потърся малко повече информация по този въпрос и се оказа, че в действителност въздействието на бащата върху детето е от голямо значение за неговото изграждане като личност.

Повечето семейства възприемат за нормално по-голямата част от грижата за дома и детето да пада върху жената. Оказва се обаче, че бащата също има много силно влияние върху развитието на детето от социална, емоционална и интелектуална гледна точка. И двамата родители са еднакво значими за него. Следователно те не могат да бъдат взаимно заменяеми. Всеки от тях има своя принос и своето безценно влияние върху детето.

Ролята на бащите в училище

Установено е вече, че когато бащите отделят повече внимание на детето, то развива по-добри езикови умения и има по-малко поведенчески проблеми. Освен това се справя по-добре в училище, когато бащата проявява интерес към обучението му. Много важен е също така и добрият пример. Има пряка връзка между умението на детето да чете и факта, че често вижда баща си в къщи с книга в ръка.

Ролята на бащите в живота на момчето

Не без значение е фактът, че когато едно момче има добри взаимоотношения с баща си още от ранно детство, значително намалява и рискът то да „тръгне по лош път“ в последствие. Освен това добрият баща, грижовният баща може да помогне на своя син да осъзнае емоциите и чувствата си във важен за детето момент.

Ролята на бащата в живота на момичетата

Много по-малко вероятно е за момичето да развие някакви задълбочени емоционални или психологически проблеми, когато има изградена силна връзка между с баща си. Искрените похвали от страна на родителя могат да укажат значителна роля в изграждането й като една уверена и независима личност. Освен това бащата има пряко влияние и върху самочувствието на детето. Любвеобилните бащи, които му отделят достатъчно внимание, оказват положително въздействие върху самоувереността.След всичко това е много важно да се отбележи, че когато се говори за ролята на бащата, не се има предвид задължително биологичният баща. Не! Ако майката е самотна, всеки един близък неин роднина или приятел би могъл да окаже подобно положително влияние върху детето.